KHÔNG CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM SẼ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Việc bị xử phạt không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là việc không ai muốn và người kinh doanh phải cẩn trọng. Hiện tại có rất nhiều hành vi sẽ bị xử phạt hành chính liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm và số tiền phạt thường rất lớn có thể lên tới trăm triệu.

KHÔNG CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM SẼ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Hiện nay, tình trạng không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm mà vẫn cố tình kinh doanh đang gia tăng nhanh chóng làm cho công tác quản lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan ban ngành trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chúng ta thường lo lắng và muốn biết khi bị xử phạt không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Vậy không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bị phạt bao nhiêu tiền?

khong-co-giay-chung-nhan-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-se-bi-xu-phat-the-nao
KHÔNG CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM SẼ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Theo quy định của nghị định 178/2013/ND-CP quy định cụ thể: Xử phạt từ 10 triệu  đến 15 triệu đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng

- Không chỉ bị xử phạt không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm mà còn các hành vi khác

- Bên cạnh việc bị phạt không có giấy chứng nhận attp bạn còn bị phạt rất nhiều hành vi khác. Vì khi doanh nghiệp hoặc cơ sở không xin giấy chứng nhận đồng nghĩa với việc:

- Không được tập huấn kiến thức và đây là mức phạt đối với hành vi này:

+ Xử phạt đối với hành vi sử dụng người thuộc diện phải tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định mà không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo một trong các mức sau đây:

a) Xử phạt từ 500 ngàn đến 1 triệu đối với vi phạm dưới 10 người;

b) Xử phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đối với vi phạm từ 10 người đến dưới 20 người;

c) Xử phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đối với vi phạm từ 20 người đến dưới 100 người;

d) Xử phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đối với vi phạm từ 100 người đến dưới 500 người;

đ) Xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với vi phạm từ 500 người trở lên. Không có chứng từ (hóa đơn đỏ, kiểm nghiệm, công bố, giấy an toàn thực phẩm) của nguyên liệu đầu vào. Đây là mức phạt đối với hành vi này

1. Xử phạt bằng 80% đến 100% tổng giá trị thực phẩm vi phạm tại thời điểm vi phạm đối với hành vi sử dụng sản phẩm động vật trên cạn chưa qua kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định để sản xuất, chế biến thực phẩm nhưng số tiền phạt không vượt quá 100 triệu

2. Xử phạt bằng 100% đến 120% tổng giá trị thực phẩm vi phạm tại thời điểm vi phạm đối với hành vi sử dụng nguyên liệu thực phẩm, nguyên liệu làm phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng đối với nguyên liệu thực phẩm, nguyên liệu làm phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc diện bắt buộc phải ghi thời hạn sử dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm nhưng số tiền phạt không vượt quá 100 triệu

3. Xử phạt bằng 120% đến 150% tổng giá trị thực phẩm vi phạm tại thời điểm vi phạm đối với hành vi sử dụng sản phẩm động vật trên cạn đã qua kiểm tra vệ sinh thú y nhưng không đạt yêu cầu để sản xuất, chế biến thực phẩm nhưng số tiền phạt không vượt quá 100 triệu

4. Xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm, trừ các hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều này.

5. Xử phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không có giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định để sản xuất, chế biến thực phẩm.

6. Xử phạt từ 70 triệu đến 100 triệu đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng làm thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm;

b) Sử dụng động vật mắc bệnh truyền nhiễm, động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, buộc phải tiêu hủy theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sản xuất, chế biến thực phẩm;

c) Sử dụng nguyên liệu thực phẩm có chứa tạp chất được đưa vào không bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm.

7. Xử phạt bằng 3,5 lần tổng giá trị thực phẩm vi phạm được sản xuất từ nguyên liệu không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với hành vi quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều này nếu mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều này thấp hơn 3,5 lần tổng giá trị thực phẩm vi phạm tại thời điểm vi phạm.

* Ngoài bị xử phạt khi không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, có thể bạn sử dụng một số chất phụ gia nằm trong danh mục không cho phép, với mức phạt theo quy định:

1. Xử phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá giới hạn cho phép.

2. Xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng.

3. Xử phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm tương ứng.

4. Xử phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng.

5. Xử phạt từ 40 triệu đến 50 triệu đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

6. Xử phạt từ 70 triệu đến 100 triệu đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có chứa chất độc hại.

7. Xử phạt bằng 3,5 lần tổng giá trị thực phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 6 Điều này nếu mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt quy định tại Khoản 6 Điều này thấp hơn 3,5 lần tổng giá trị thực phẩm vi phạm tại thời điểm vi phạm.

8. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 02 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại Khoản 6 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này.

* Ngoài bị xử phạt không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, có thể bạn cũng chưa được khám sức khỏe theo đúng quy định của pháp luật, của Bộ y tế ban hành theo thông tư 14/2013. Và mức phạt cụ thể như sau:

a) Xử phạt từ 500 nghìn đến 1 triệu đối với vi phạm dưới 10 người;

b) Xử phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đối với vi phạm từ 10 người đến dưới 20 người;

c) Xử phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đối với vi phạm từ 20 người đến dưới 100 người;

d) Xử phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đối với vi phạm từ 100 người đến dưới 500 người;

đ) Xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đối với vi phạm từ 500 người trở lên.

3. Xử phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung giấy xác nhận đủ sức khỏe.

4. Xử phạt từ 5 triệu đến 7 triệu đối với hành vi sử dụng giấy xác nhận đủ sức khỏe giả.

5. Xử phạt từ 7 triệu đến 10 triệu đối với hành vi sử dụng người đang mắc các bệnh hoặc chứng bệnh thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh truyền nhiễm không được phép tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm.

Trên đây ACC chỉ mới nêu ra một số hành vi  khi bạn không hiểu biết về các quy định hiện hành về xử phạt khi không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và hành vi liên quan.

Có thể thấy khi bạn không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thì không chỉ bị xử phạt từ 10 -15 triệu mà còn có các hành vi liên đới khác và tổng số tiền bị phạt thường rất lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của cơ sở.

Vì vậy việc lựa chọn 1 đối tác tin cậy để thực hiện đúng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm là việc mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải lưu tâm.

Hãy phòng tránh thay vì trốn tránh để việc kinh doanh thuận lợi hơn thay vì phải khắc phục những hậu quả do chung ta thiếu quan tâm.

ACC cung cấp dịch vụ làm giấy an toàn thực phẩm và tư vấn một cách trọn vẹn và toàn việc các vấn đề liên quan đến pháp luật VSATTP. Với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia nhiệt tình, trẻ trung nhưng rất nhiều kinh nghiệm thực tế chúng tôi tin rằng mình sẽ làm khách hàng hài lòng. Hãy trải nghiệm ngay đừng ngừng ngại gọi điện vì tất cả đều được tư vấn miễn phí. Đừng để bị xử phạt không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và hành vi khác liên quan đến an toàn thực phẩm. Vậy để được hỗ trợ tư vấn thêm cho các cơ sở đủ điều kiện vsattp. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP VIHABRAND

Chúng tôi tin rằng Quý Công ty quan tâm đến các lợi ích về SHTT của Quý Công ty. Còn với VIHACO VIET NAM CO.,LTD lợi ích của quý công ty cũng là lợi ích của chúng tôi, bởi chúng tôi quan niệm rằng:

“bảo vệ lợi ích chính đáng của khách hàng như bảo vệ lợi ích của chính mình”. 

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIHACO 

ĐC: 20/1/6, Đ.Trục, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Email  : vihaco.gov@gmail.com

Website.http://dangkythuonghieu.org

Tel : (028) 62 758 518 - Fax: (028) 62 758 519

Hotline: 0933 502 255 – 0909 444 771

 để được hỗ trợ và tiến hành các thủ tục pháp lý nhanh nhất và hiệu quả nhất, tư vấn MIỄN PHÍ

VIHACO VIET NAM CO.,LTD luôn sẵn sàng đón chào Quý Công ty và hân hạnh được phục vụ!

 Xin chân thành cảm ơn quý khách ghé thăm!

 


Dịch vụ khác

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH MỸ PHẨM ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Theo quy định của Nhà nước thì kể từ ngày 1/7/2016 thì những cơ sở sản xuất mỹ phẩm trong nước...
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở...
DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Dịch vụ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại TP.HCM nói chung, và các tỉnh Long An,...
THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Vihaco hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Dịch vụ xin cấp...
THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Vihaco Việt Nam là dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm uy tín chất lượng...
XIN GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Để các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm,...
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Vihaco Việt Nam là dịch vụ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quận Tân Bình, Quận...
DỊCH VỤ XIN GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI HUYỆN BÌNH CHÁNH VÀ HUYỆN HÓC MÔN
Vihaco Việt Nam là dịch vụ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Huyện Bình chánh,...
HÌNH THỨC XỬ PHẠT - BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả về vệ sinh ATTP. Theo nghị định 115/2018/NĐ-CP...
HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Giấy xác nhận...
CẤP GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT CÀ PHÊ
Cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất cà phê. Cở sở cần phải đăng ký...
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh...

Bài viết mới

An toàn thực phẩm và vai trò của truyền thông khoa học
Ngày 26/11, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam cùng với Hiệp hội CropLife Việt Nam tổ chức hội thảo:...
ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Sau khi thành lập doanh nghiệp, việc đăng ký tên thương hiệu là một bước rất quan trọng. Vây tên...
TẤT TẦN TẬT VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - GIA HẠN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU
Làm thế nào để đăng ký nhãn hiệu, gia hạn hay chuyển nhượng nhãn hiệu là câu hỏi chung của rất...
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Bạn muốn bắt đầu hoạt động kinh doanh? Bạn muốn thành lập thêm doanh nghiệp/công ty để phục...
TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
Vihaco Việt Nam chuyên tư vấn dịch vụ thủ tục quy trình điều kiện đăng ký thành lập công ty, thành...
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI NĂM 2019
Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty tại thành phố Hồ Chí Minh với công ty TRỌN GÓI năm 2019,...
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP.HCM
Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại TPHCM trọn gói uy tín hàng đầu. Dịch vụ thành lập công ty tại...
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU - LOGO ĐỘC QUYỀN
Vihaco Việt Nam cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền (hay còn gọi là đăng ký logo, đăng...
ĐỪNG ĐỂ THƯƠNG HIỆU BỊ ĐÁNH CẮP RỒI MỚI ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU
Việc xây dựng, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, đăng ký chỉ dẫn địa lý xuất xứ...
NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI NĂM 2019 TÔN VINH SÁNG TẠO TRONG THỂ THAO
Chủ đề "Vươn tới Giải Vàng: Sở hữu trí tuệ và thể thao" nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu...
Tọa đàm “Quyền Sở hữu trí tuệ trong kinh doanh công nghệ và thủ tục đăng ký sáng chế”
Thực hiện Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về sở hữu trí tuệ cho sinh viên các trường đại học...
NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI ĐƯA HÀNG VÀO SIÊU THỊ
Hiện nay siêu thị là một kênh phân phối hàng lớn nhất và phổ biến nhất, doanh nghiệp dễ dàng...
DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC ĐƯA HÀNG VÀO SIÊU THỊ BIG C VIỆT NAM, VINMART
Dịch vụ làm thủ tục đưa hàng vào siêu thị Big C Việt Nam, vinmart. Thủ tục như thế nào, tiêu chuẩn...
HỒ SƠ ĐƯA SẢN PHẨM VÀO SIÊU THỊ
Vihaco Việt Nam là dịch vụ chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp đưa sản phẩm vào các siêu thị lớn...
DỊCH VỤ ĐƯA HÀNG VÀO SIÊU THỊ
Vihaco Việt Nam là đơn vị hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã biết làm thế nào để...
ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯA SẢN PHẨM VÀO SIÊU THỊ LÀ GÌ?
Điều kiện để đưa sản phẩm vào siêu thị. Bạn là doanh nghiệp, hay cá nhân đang quan tâm. Vihaco...
Sabeco được phép thành công ty 100% sở hữu nước ngoài
Sau xác nhận của UBCKNN, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không còn bị hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ...
Điện thoại
Nhắn tin
Zalo
Facebook