THỦ TỤC NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU _ LI- XĂNG

Lợi ích của nhãn hiệu là tài sản có giá trị của doanh nghiệp khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền. Trong đó, chuyển nhượng ở đây có thể là chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu, hoặc chỉ chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu đó (hay còn gọi là li-xăng)

THỦ TỤC NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU _ LI- XĂNG

thu-tuc-nhuong-quyen-thuong-hieu-li-xang
THỦ TỤC NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU _ LI- XĂNG

Lợi ích của nhãn hiệu là tài sản có giá trị của doanh nghiệp khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền. Trong đó, chuyển nhượng ở đây có thể là chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu, hoặc chỉ chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu đó (hay còn gọi là li-xăng). Cho thấy nhu cầu chuyển giao, chuyển nhượng quyền của các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu văn bằng độc quyền các đối tượng sở hữu công nghiệp ngày càng cao, tuy nhiên, không phải cá nhân, tổ chức nào cũng có thể thực hiện thủ tục này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, trong khuôn khổ bài viết này, Vihaco Việt Nam xin được hướng dẫn quý Khách về trình tự, thủ tục li-xăng quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.

1. Căn cứ pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009;

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

Thông tư số 263/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

2. Li-xăng là gì?

Theo quy định tại Mục 2 Chương X Luật Sở hữu trí tuệ về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp như sau:

Định nghĩa: Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (hay còn gọi là li-xăng) là việc: “Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình” (Khoản 1 Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ).

Việc chuyển quyền phải có hợp đồng bằng văn bản (hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp – sau đây gọi tắt là “Hợp đồng Li-xăng”). Theo đó, hợp đồng Li-xăng có thể được thực hiện theo một trong ba dạng sau:

   - Hợp đồng độc quyền: Bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng Li-xăng với bất kỳ bên thức ba nào khác và chỉ được được sử dụng nếu được sự cho phép của bên được chuyển quyền.

   - Hợp đồng không độc quyền: Trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền có thể sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cũng như ký kết hợp đồng Li-xăng với người khác.

   - Hợp đồng thứ cấp: Bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thực hiện chuyển giao quyền sử dụng theo một hợp đồng khác là hợp đồng thứ cấp.

Tuy nhiên, không phải bất cứ đối tượng sở hữu công nghiệp hay chủ thể nào cũng được phép thực hiện chuyển quyền, pháp luật quy định một số điểm hạn chế việc Li-xăng như sau:

– Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển nhượng trong phạm vi những quyền mình được bảo hộ;

– Chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không phải đối tượng được Li-xăng;

– Nhãn hiệu tập thể chỉ được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó;

– Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba nếu không được bên chuyển quyền cho phép;

2. Thành phần hồ sơ:

     - Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền (02 bản);

     - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (02 bản);

     - Văn bằng bảo hộ (bản gốc);

     - Văn bản đồng ý của đồng chủ sở hữu (nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung) về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;

     - Giấy ủy quyền cho đại diện sở hữu công nghiệp nộp đơn (nếu có);

     - Chứng từ nộp phí, lệ phí.

3. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ Li-xăng

Bước 1: Nộp hồ sơ

Sauk hi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ đăng ký hợp đồng Li-xăng nói trên, chủ đơn/đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại “cửa số 02” Cục Sở hữu trí tuệ hoặc nộp qua bưu điện;

Bước 2: Xử lý đơn đăng ký hợp đồng Li-xăng

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nộp đơn, chuyên viên Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành xem xét, kiểm tra hồ sơ đăng ký hợp đồng Li-xăng, theo đó:

     - Hồ sơ đăng ký hợp lệ, không thiếu sót, cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp;

     - Hồ sơ đăng ký không hợp lệ, có thiếu sót quy định tại Điểm 48.3 Điều 48 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng. Và trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông qua thông báo, người nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót đó hoặc có ý kiến phản đối, trường hợp hết thời hạn nếu trên mà người nộp hồ sơ không sửa chữa hoặc việc sửa chữa không đạt yêu cầu, hoặc không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng, Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối đăng ký hợp đồng.

4. Phí, lệ phí Nhà nước

Thự hiện theo quy định tại Thông tư số 263/2017/TT-BTC về các mức phí, lệ phí trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ chính thức áp dụng từ 01/01/2017, người nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng li-xăng phải nộp các khoản phí,lệ phí như sau:

     - Lệ phí cấp Giaays chứng nhận: 120.000 đồng;

     - Phí thẩm định: 230.000 đồng;

     - Phí đăng bạ: 120.000 đồng;

     - Phí công bố: 120.000 đồng

Lưu ý: Nếu hồ sơ đăng ký hợp đồng Li-xăng đối với văn bằng bảo hộ thứ 2 trở lên, mỗi văn bằng thu thêm 350.000 đồng bao gồm phí thẩm định, phí đăng bạ.

5. Công việc Vihaco sẽ thực hiện khi Quý khách sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục li-xăng quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Đối với thủ tục đăng ký hợp đồng li-xăng, Vihaco là đơn vị với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý am hiểu pháp luật Sở hữu trí tuệ và có kinh nghiệm dày dặn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính có thể giúp Quý khách có được kết quả một cách nhanh chóng nhất. Với dịch vụ thực hiện thủ đăng ký hợp đồng li-xăng của PhamLaw, chúng tôi sẽ thay mặt Quý khách thực hiện các công việc sau:

     - Tư vấn cho quý Khách quy định của pháp luật hiện hành về Sở hữu trí tuệ nói chung, sở hữu công nghiệp nói riêng và thủ tục đăng ký hợp đồng li-xăng;

     - Soạn hồ sơ đầy đủ và hợp lệ phục vụ cho việc thực hiện thủ tục;

     - Đại diện cho quý Khách thực hiện thủ tục tại Cục Sở hữu trí tuệ;

     - Thay mặt quý Khách nhận kết quả và bàn giao lại cho quý Khách.

Trên đây là tư vấn của công ty TNHH tư vấn PhamLaw về Li-xăng là gì? Thủ tục li-xăng quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp. Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với. Để được tư vấn các dịch vụ quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 0933502255, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy đến với Công ty Vihaco Việt Nam để nhận được dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP VIHABRAND

Chúng tôi tin rằng Quý Công ty quan tâm đến các lợi ích về SHTT của Quý Công ty. Còn với VIHACO VIET NAM CO.,LTD lợi ích của quý công ty cũng là lợi ích của chúng tôi, bởi chúng tôi quan niệm rằng:

bảo vệ lợi ích chính đáng của khách hàng như bảo vệ lợi ích của chính mình”. 

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIHACO 

ĐC: 20/1/6, Đ.Trục, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Email  : vihaco.gov@gmail.com

Website.http://dangkythuonghieu.org; http://baohonhanhieuvn.com

Tel : (028) 62 758 518 - Fax: (028) 62 758 519

Hotline: 0933 502 255 – 0909 444 771

 để được hỗ trợ và tiến hành các thủ tục pháp lý nhanh nhất và hiệu quả nhất, tư vấn MIỄN PHÍ

VIHACO VIET NAM CO.,LTD luôn sẵn sàng đón chào Quý Công ty và hân hạnh được phục vụ!

 Xin chân thành cảm ơn quý khách ghé thăm!

dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ, công ty luật chuyên về sở hữu trí tuệ, công ty sở hữu trí tuệ, luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ, luật sở hữu trí tuệ, công ty luật sở hữu trí tuệ, cục sở hữu trí tuệ, đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩmDịch vụ khác

NHỮNG ĐIỀU NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT KHI ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau....
HƯỚNG DẪN  ĐĂNG KÝ MỚI THƯƠNG HIỆU
Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN QUỐC TẾ
Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền quốc tế, đăng ký nhãn hiệu Quốc tế, đăng...
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU RA NƯỚC NGOÀI
Thủ tục đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu ra nước ngoài. Để đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài,...
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU QUỐC TẾ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ MADRID
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu...
ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU (NHÃN HIỆU) ĐỘC QUYỀN QUỐC TẾ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ MADRID
Đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký quốc tế được áp...
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MỚI BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU (NHÃN HIỆU) QUỐC TẾ
Vihaco Việt Nam chúng tôi khẳng định rằng với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sở...
DỊCH VỤ GIA HẠN THƯƠNG HIỆU (NHÃN HIỆU) QUỐC TẾ
Theo quy định tại Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh...
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU TẠI QUẬN (1, 2, 3, 4) TP.HCM
Dịch vụ đăng ký thương hiệu (nhãn hiệu) tại Quận (1, 2, 3, 4) TP.HCM. Vihaco Việt Nam cung cấp dịch...
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU TẠI QUẬN (5, 6, 7, 8) TP.HCM
Dịch vụ đăng ký thương hiệu tại quận 5, dịch vụ đăng ký thương hiệu tại quận 6, dịch vụ...
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU TẠI QUẬN (THỦ ĐỨC, BÌNH THẠNH) TP.HCM
Dịch vụ đăng ký thương hiệu tại quận Thủ Đức, dịch vụ đăng ký thương hiệu tại quận Bình...

Bài viết mới

An toàn thực phẩm và vai trò của truyền thông khoa học
Ngày 26/11, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam cùng với Hiệp hội CropLife Việt Nam tổ chức hội thảo:...
ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Sau khi thành lập doanh nghiệp, việc đăng ký tên thương hiệu là một bước rất quan trọng. Vây tên...
TẤT TẦN TẬT VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - GIA HẠN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU
Làm thế nào để đăng ký nhãn hiệu, gia hạn hay chuyển nhượng nhãn hiệu là câu hỏi chung của rất...
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Bạn muốn bắt đầu hoạt động kinh doanh? Bạn muốn thành lập thêm doanh nghiệp/công ty để phục...
TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
Vihaco Việt Nam chuyên tư vấn dịch vụ thủ tục quy trình điều kiện đăng ký thành lập công ty, thành...
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI NĂM 2019
Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty tại thành phố Hồ Chí Minh với công ty TRỌN GÓI năm 2019,...
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP.HCM
Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại TPHCM trọn gói uy tín hàng đầu. Dịch vụ thành lập công ty tại...
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU - LOGO ĐỘC QUYỀN
Vihaco Việt Nam cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền (hay còn gọi là đăng ký logo, đăng...
ĐỪNG ĐỂ THƯƠNG HIỆU BỊ ĐÁNH CẮP RỒI MỚI ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU
Việc xây dựng, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, đăng ký chỉ dẫn địa lý xuất xứ...
NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI NĂM 2019 TÔN VINH SÁNG TẠO TRONG THỂ THAO
Chủ đề "Vươn tới Giải Vàng: Sở hữu trí tuệ và thể thao" nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu...
Tọa đàm “Quyền Sở hữu trí tuệ trong kinh doanh công nghệ và thủ tục đăng ký sáng chế”
Thực hiện Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về sở hữu trí tuệ cho sinh viên các trường đại học...
NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI ĐƯA HÀNG VÀO SIÊU THỊ
Hiện nay siêu thị là một kênh phân phối hàng lớn nhất và phổ biến nhất, doanh nghiệp dễ dàng...
DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC ĐƯA HÀNG VÀO SIÊU THỊ BIG C VIỆT NAM, VINMART
Dịch vụ làm thủ tục đưa hàng vào siêu thị Big C Việt Nam, vinmart. Thủ tục như thế nào, tiêu chuẩn...
HỒ SƠ ĐƯA SẢN PHẨM VÀO SIÊU THỊ
Vihaco Việt Nam là dịch vụ chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp đưa sản phẩm vào các siêu thị lớn...
DỊCH VỤ ĐƯA HÀNG VÀO SIÊU THỊ
Vihaco Việt Nam là đơn vị hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã biết làm thế nào để...
ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯA SẢN PHẨM VÀO SIÊU THỊ LÀ GÌ?
Điều kiện để đưa sản phẩm vào siêu thị. Bạn là doanh nghiệp, hay cá nhân đang quan tâm. Vihaco...
TP.HỒ CHÍ MINH BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO CÁC CÁN BỘ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Phối hợp tổ chức tập huấn về an toàn thực phẩm cho các cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt...
CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH NHÀ HÀNG CẦN NHỮNG ĐIỀU KIỆN GÌ?
Thời gian qua Vihaco nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến kinh doanh nhà hàng như: Bên em đang có...
KINH DOANH NHÀ HÀNG ĂN UỐNG CẦN GIẤY PHÉP GÌ?
Thời gian gần đây Vihaco có nhận được nhiều ý kiến liên quan đến việc mở cửa hàng ăn uống....
KINH DOANH QUÁN CÀ PHÊ, QUÁN CHÈ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH CẦN GIẤY PHÉP GÌ
Vihaco Việt Nam là đơn vị hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp. Điều kiện cần và đủ để mở quán cà...
DỊCH VỤ LÀM CHỨNG CHỈ ISO, HACCP TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp...
CHUYỂN QUẬN THỦ ĐỨC LÊN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC DOANH NGHIỆP CẦN THAY ĐỔI GIẤY TỜ GÌ
Chuyển quận thủ đức lên thành phố thủ đức doanh nghiệp cần thay đổi những giấy tờ gì. Mọi...
MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ISO MÀ DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
Một số kiến thức cơ bản về ISO mà doanh nghiệp cần biết. ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015...
GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU MỚI
Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh châu Âu, Chứng nhận CE cho thiết bị...
CHỨNG NHẬN ISO 13485 THIẾT BỊ Y TẾ
Vihabrand chuyên cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 13485 thiết bị y tế uy tín nhất thành phố Hồ Chí...
GIẢI BÓNG ĐÁ NGÔI SAO SỞ HỮU TRÍ TUỆ PHÍA NAM, LẦN THỨ X - 2023
Mời các bạn tham khảo giải bóng đá ngôi sao sở hữu trí tuệ phía Nam lần 10 năm 2023. Đại diện...
Sabeco được phép thành công ty 100% sở hữu nước ngoài
Sau xác nhận của UBCKNN, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không còn bị hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ...
Điện thoại
Nhắn tin
Zalo
Facebook